Projektování zahrad

„Návrh zahrady je kreativita, design, funkčnost a prostá krása rostlin, obklopte se zelení a zeleň Vás obklopí kreativitou, designem a prostou krásou“

Zahradní architekt - Anežka Stejskalová. Návrhy a realizace zahrady pro rodinné domy, terasy, městské zástavby, zeleň interiérů a střešní zahrady.

Pilíře projektování

Zahradní architekt - Anežka Stejskalová. Návrhy a realizace zahrady pro rodinné domy, terasy, městské zástavby, zeleň interiérů a střešní zahrady.

Funkčnost

Zahradní architekt - Anežka Stejskalová. Návrhy a realizace zahrady pro rodinné domy, terasy, městské zástavby, zeleň interiérů a střešní zahrady.

Kreativita

Zahradní architekt - Anežka Stejskalová. Návrhy a realizace zahrady pro rodinné domy, terasy, městské zástavby, zeleň interiérů a střešní zahrady.

Harmonie

Zahradní architekt - Anežka Stejskalová. Návrhy a realizace zahrady pro rodinné domy, terasy, městské zástavby, zeleň interiérů a střešní zahrady.

Jenoduchost

Zahradní architekt - Anežka Stejskalová. Návrhy a realizace zahrady pro rodinné domy, terasy, městské zástavby, zeleň interiérů a střešní zahrady.

Jak to probíhá

Při zakládání nové zahrady či jiné zelené plochy se obraťte na zahradního architekta a vytvořte si tak funkční prostor pro Váš život. V projektu je zahrada vyřešena komplexně s ucelenou koncepcí a se zohledněním všech důležitých okolností a stanovištních podmínek.

Tvorbě projektu vždy předchází osobní schůzka nejlépe na místě realizace, následná analýza pozemku, zaměření a projednání všech Vašich požadavků. Projekt získáte zhotovený v projekčním programu s 3D vizualizací. Výstupem jsou půdorysný plán ploch, osazovací plán, 3D vizualizace exponovaných pohledů a seznam navržených rostlin.

UKÁZKY PRACÍ